logo

Przemijanie

Narodziny i śmierć dwa najważniejsze etapy naszego istnienia. Podczas poszukiwania kadrów natrafiłem na zmuszające do refleksji opuszczone miejsce, dom, zagroda, piwnica. Ktoś kiedyś tu mieszkał, cieszył się, płakał… miał swoją historię, wszystko przeminęło.